Privacy Policy - Kroa Travel

Privacy Policy

Privacy Policy – GDPR

Общ регламент за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 – ОРЗД

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, влиза в сила от 25 май 2018 г. Във връзка с това предоставяме информация за политиките, действията и мерките за защита на личните данни, предприети в Тласемаки ООД. ТЛАСЕМАКИ ООД, ИМА РАЗРАБОТЕНА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТА И ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА Р БЪЛГАРИЯ.

www.kroatravel.comТЛАСЕМАКИ ООД / TLACEMAQUI LTD

С търговско наименование: Кроа Травъл / Kroa Travel

ЕИК: 203434662

Мол: Милена Димчева Де Уриостеги

София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 60

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ WEB ПЛАТФОРМИ

Ние оценяваме интереса Ви към нашите дейности и бихме искали да се чувствате сигурни по отношение на защитата на личните Ви данни, когато посещавате нашите уебсайт/уеб сайтове: www.kroatravel.com

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ние се отнасяме сериозно към защитата на личните данни. В текста по-долу следва описание на типа, обхвата и целите на събирането и използването на личните Ви данни. Тази информация ще бъде достъпна на нашия уебсайт/уебсайтове по всяко време.

Защита на данните

Нашият уебсайт/уебсайтове могат да бъдат използвани и без разкриването на лични данни. Използването на различните услуги на нашия уебсайт/уебсайтове е свързано с различни условия, валидни за всяка от тях. Всички те ще бъдат разгледани отделно в текста по-долу. Вашите, доброволно въведени лични данни (например име и имейл), ще бъдат обработени от нас съгласно разпоредбите на българското законодателство за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни без изричното Ви съгласие.

Бележки във връзка със защитата на данните

Събиране и съхранение на данните

Има няколко различни възможности да ни предоставите доброволно Ваши лични данни. Това се случва тогава, когато имате интерес към определена информация на нашия уебсайт/уебсайтове или онлайн регистрация за участие в наши събития. В тези случаи ние събираме и съхраняваме Вашите данни единствено с Вашето съгласие.

Информация, коригиране, блокиране и изтриване.

Личните данни не се предоставят на трети страни с изключение на случаите, в които има определени законови задължения. Вие имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани или изтрити.

 Бисквитки

За да разширим функционалностите на нашия уебсайт/уебсайтове, както и за да го направим по-удобен за Вас, ние използваме така наречените бисквитки. Бисквитките са малки файлове с конфигурационна информация, които позволяват установяването на специфични за потребителя настройки, както и изпълнението на специфични потребителски функции. Бисквитките не се използват с цел събиране на лични данни. С помощта на бисквитките, при посещение на нашия уебсайт/уебсайтове във Вашия компютър могат да се съхраняват данни. Имате възможност да не позволите съхранението на бисквитки на Вашия компютър като направите съответните настройки на Вашия уеб браузър. Това, обаче, може да ограничи обхвата от функции, налични на нашия уебсайт/уебсайтове. Повече информация за употребата и използването на “бисквитки”, можете да прочетете ТУК.

Сървърни данни

По технически причини, при посещение на нашия уебсайт/уебсайтове Вашият браузър предава автоматично на нашия сървър данни, които се съхраняват в така наречените сървърни лог файлове. Тези данни засягат, освен всичко друго, часа и датата на Вашето посещение, URL

на уебсайт/уеб сайтове, който Ви е пренасочил към нашия уебсайт/уебсайтове, вида и количеството данни, които са Ви били поискани, браузъра, който използвате и неговата версия, операционната Ви система и IP адреса ви. Тези данни се използват за статистически цели, за да можем да подобрим нашия уебсайт/уебсайтове и предлаганите от нас услуги.

Инвентарни данни

В определени индивидуални случаи, при изискване от съответните власти, ние можем да разкрием тези данни (инвентарни данни) на съответните страни, в степента необходима за изпълнение на закона, за защита на обществената безопасност, за изпълнение на законовите задължения на разузнавателните служби и военните контра разузнавателни служби или за прилагане на правата на интелектуална собственост.

Имейл адреси

Когато ни изпратите имейл, Вашият имейл ще бъде използван от нас единствено за последваща кореспонденция с Вас.

Връзки към външни уебсайт/уеб сайтове

Ако се свържете с външен интернет уебсайт/уебсайтове чрез нашия уебсайт/уебсайтове (външна връзка), външният доставчик вероятно ще получи информация от Вашия браузър за уебсайт/уебсайтове, който Ви е пренасочил. За тези данни отговаря външния доставчик.

Сектори, свързани с Вашата регистрация

За да получавате нашите новини и информация за нашите събития, както и да правите онлайн регистрации за участие в тях, Ви е необходим валиден имейл адрес. Поради това имейл адреса, който ни предоставите, ще фигурира в нашите база данни. След като се регистрирате, ние запазваме Вашия IP адрес в часа и датата на регистрацията. Това ни служи за гаранция, в случай, че трета страна осъществи опит за злоупотреба с Вашия имейл адрес и поиска да се абонира на нашия сайт без Ваше знание. Освен това, системата събира статистическа информация за използването на уебсайт/уеб сайтове по отношение на връзките, които следвате и определя географския район, от който е поискан достъпа. Данните, които събираме по този начин се използват единствено във връзка с нашите дейности и новини и регистрациите, които правите за участие в нашите събития и дейности, не се предоставят на трети страни. Абонаментът за нашия сайт и достъпа до съдържанието му може да бъде прекратен по всяко време. Информация как да го прекратите ще намерите в имейла си с потвърждение на абонамента.

Контакти

На нашия уебсайт/уебсайтове сме предоставили възможност за осъществяване на контакт с нас чрез посочения имейл адрес и/или чрез формата за контакт. В този случай въведените от потребителя данни ще бъдат запазени, за да можем да обработим заявката му за контакт. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Право на получаване на информация/ оттегляне на съгласието/ изтриване на данните 

В съответствие със законодателството за защита на данните на ЕС, вие можете да се свържете с нас безплатно в случай, че имате въпроси във връзка със създаването, обработката или използването на Вашите лични данни, тяхната промяна, блокиране или изтриване, както и в случай, че искате да оттеглите съгласието, което сте ни дали по отношение на посочените данни. Тази информация може да Ви бъде предоставена по електронен път след заявка от Ваша страна. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че имате правото да поискате коригиране на некоректно въведените си данни, както и изтриване на личните си данни, в случай, че подобно искане не противоречи на законовите задължения за съхранение на данните.

Система за уеб анализ

Този уебсайт/уебсайтове използва системите Google Analytics и възможностите на административния панел с цел статистически анализ на достъпа на посетителите. Google Analytics използват бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на начина, по който използвате нашия уебсайт/уебсайтове. Вашият IP адрес става анонимен веднага след обработката и преди съхранението на данните.

Контакти: гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 060 ет.2; тел: 08002520; е-mail: office@kroatravel.com

The new European General Data Protection Regulation (GDPR) goes into effect on May 25, 2018. We want to assure you that Kroa Travel takes your personal data seriously and is taking all of the necessary actions to be compliant with this GDPR regulation.